Teollinen esineiden internet – mitä se tarkoittaa?

Teollinen esineiden internet – mitä se tarkoittaa?

Tänä päivänä Internet of Things eli esineiden internet on tutumpi enemmänkin älykotien yhteydessä. Se on kuitenkin ollut käytössä teollisuudessa huomattavasti pidempään. Kyseessä on automatisoitu ja toisiinsa yhdistettyjen sensorien, koneiden ja tekniikan muodostama verkosto, jota pystytään seuraamaan ja ohjaamaan etänä.

gray vehicle being fixed inside factory using robot machines

Unsplash

Aihetta kuitenkin kehitetään jatkuvasti uusien teknologisten innovaatioiden myötä, jolloin puhutaan Teollisuus 4.0 -käsitteestä eli tuotannon neljännestä vallankumouksesta. Tulevaisuudessa melkein jokaisen tehtaan tai liiketilan fyysinen tuotanto tullaan yhdistämään koneoppimiseen, älykkääseen digitaalitekniikkaan ja massadataan.

Tällä tavoin tuotannosta voidaan luoda parempi kokonaisuus, joka perustuu jaettavaan ja ajankohtaiseen tietoon, automaatioon ja parempaan kokonaistuotantoketjun hallintoon. Teollinen esineiden internet tulee ratkomaan jokaisen tuotantoalan ongelmia.

Mitä eroa on esineiden internetillä ja teollisella esineiden internetillä?

Niitä yhdistävät monet asiat. Kummatkin perustuvat pilviteknologiaan, sensoreihin, koneoppimiseen ja tiedon analysointiin. Niiden suurin ero on kuitenkin käyttötarkoitus. Esineiden internet yhdistää laitteita monenlaisilla aloilla, kuten terveydenhoidossa, maataloudessa, kotitalouksissa ja jopa valtion verkostoissa.

black flat screen tv turned on near black and gray audio component

Unsplash

Esineiden internet käsittää verkkoon yhdistetyt kodinkoneet, älyrannekkeet ja muutkin älylaitteet, joita kotoa löytyy jo runsaasti. Niitä voidaan monesti hallinnoida ja seurata toisen älylaitteen sovelluksesta eli yleisimmin puhelimelta.

Sekin on erittäin yleinen laite digitaalisessa yhteiskunnassa, koska tänä päivänä älypuhelin on väylä kaikenlaiseen tietoon, työhön, kommunikointiin, asiointiin ja jopa viihteeseen. Puhelimen kätevyys tulee parhaiten esiin pelatessa nettipelejä esimerkiksi NetBet-sivustolla tai pilvipalveluihin perustuvissa pelien suoratoistopalveluissa.

Teollinen esineiden internet myös ennakoi

Esimerkiksi kaasu- ja öljytuotannossa ja muussa raskaassa teollisuudessa käytettävää teollista esineiden internet -järjestelmää käytetään hieman eri tarkoituksiin. Kaikissa teollisuuden aloissa mahdolliset tekniset ongelmat tai virhetilat voivat johtaa hengenvaarallisiin ja koko tuotannon vaarantaviin tilanteisiin.

Esineiden internet tällöin myös pyrkii ennakoimaan verkoston tulevia virhetilanteita ja ilmoittamaan niistä hallitseville tahoille. Ne pyrkivät tehostamaan ja tuottamaan toimivia ratkaisuja sekä edistämään työn turvallisuutta, jotka perustuvat koko verkostoon liitetyistä laitteista saatuun tietoon. Esineiden internet taasen on keskittynyt enemmän tuottamaan sujuvia käyttäjäkokemuksia.

Teollinen esineiden internet ja 5G – mitä mahdollisuuksia se tuo?

Mobiiliverkostoa ollaan nopealla vauhdilla muuttamassa 5G-verkoksi. Suuri osa suomalaisista on nykyään 5G-verkoston katvealueella ja sitä rakennetaan jatkuvasti. Sen odotetaan otettavan täydellä potentiaalilla käyttöön vasta lähivuosina. Uusi mobiiliverkosto perustuu kuitenkin kymmenkertaisesti nopeampaan tiedonsiirtoon kuin nykyisessä 4G-verkostossa.

Sitä tullaan hyödyntämään laajasti teollisuudessakin. Huomattavasti nopeampi tiedonsiirto ilman viiveitä mahdollistaa tiedon jakamisen verkostossa reaaliaikaisesti, joka oli aikaisemmin mahdollista vain silloin, jos laitteet oli yhdistetty erittäin nopeaan yksityisverkkoon.

Lisäksi 5G-verkostoon voidaan lisätä suurempia määriä laitteita, joka siis kasvattaa teollisen esineiden internetin verkostoon suuruutta. Yhteen verkostoon voidaan yhdistää tuhansia laitteita nykyisten satojen sijaan.

Yhtä lailla laajalle levinnyt, nopea mobiilinettiyhteys mahdollistaa myös järjestelmän paremman valvonnan etänä. Tuotantoa voidaan täten sijoittaa myös kauemmas keskuksista, mitä aikaisemmin on pidetty epäkäytännöllisenä.

Tulevaisuudessa massadata tullaan ottamaan mukaan

Big data eli massadata on yhtä lailla paljon huomiota herättänyt aihe. Sitä voidaan hyödyntää teollisessa esineiden internetissä kätevästi. Se voidaan valjastaa analysoimaan verkoston tuottamaa suurta tietomäärää, jolloin yritykset pystyvät välittömästi tunnistamaan ongelmakohdat ja tekemään tarvittavat muutokset reaaliajassa.

Tänä päivänä tarvittavaa tekniikkaa ja alustoja myyvät useat ohjelmistoyritykset, joten perusteet teolliselle esineiden internetille ovat olleet saatavilla jo vuosia. Sen suurin haaste tulee olemaankin käyttöönoton laajentaminen. Sen uskotaan kuitenkin tapahtuvan etenkin sen jälkeen, kun 5G-verkosto saadaan kunnolla toimintaan.

Sen myötä kaikki tuotantoalat tulevat huomaamaan esineiden internetin tuomat mahdollisuudet ja hyödyt yritystoiminnalle. Sen lisäksi sen rooli yrityksen digitalisaatiossa tulee merkittävästi kasvamaan.